USA’s nye Atomdoktrin

Journalist Jørgen Dragsdahl, med speciale i sikkerhedspolitik, har på Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI) udgivet en gennemgang af USA nye atomdoktrin, kaldet Nuclear Posture Review. JD kalder sin gennemgang “USA – en atomslyngel?”.
Rapporten er på 23 sider, pris 20 kr. + porto. Kan varmt anbefales til alle, der interesserer sig for atomvåbenspørgsmål.

Kan rekvireres fra
DUPI
Mytorv 5
1450 København K
Tlf. 33 36 65 65
www.dupi.dk
e-mail: dupi@dupi.dk

RELATED POST

Atomvåben: Katastrofale humanitære konsekvenser

Impleo FlipPage : 3911964 (impleoweb.no)

Forbud mod Atomvåben

Open Letter in Support of the2017 Treaty on the Prohibition of Nuclear WeaponsUnder embargo until 21 September 2020, 00:00 UTCThis…

50 år efter atomaftale tikker dommedagsuret stadig

For 50 år siden var Den Kolde Krig tæt på kogepunktet, og man havde i de foregående år flere gange…

Holger K. Nielsen: Verden er blevet mere usikker

Verden er blevet mere usikker med årene, blandt andet fordi irrationelle aktører såsom Nordkorea er bevæbnet med atomvåben. Det skaber…