Pakistans atomvåben er i sikre hænder

Af Nathan Gardels.

Interview med Pakistans præsident, Pervez Musharraf.

En af omverdenens største bekymringer omkring Pakistan er omfanget af faren for, at fundamentalistiske islamiske grupper kommer i besiddelse af landets atomvåben. Men det er ikke noget problem, mener landets præsident, Pervez Musharraf.

I tilfælde af, at et mordforsøg på Dem skulle gå hen og lykkes, der var jo to forsøg i sidste måned, og den politiske uro, det ville medføre, så vil landets atomvåbenarsenal måske ikke være tilstrækkeligt sikkert og kunne falde i hænderne på ekstremister. Hvor sikkert er Pakistans atomvåbenarsenal?

– Pakistans atomvåbenarsenal er i ekstremt sikre hænder, siger Pervez Musharraf. Der er meget streng kontrol med opbevaringen af vore atomvåben, en kontrol, der forhindrer uautoriseret adgang til dem. Omkring disse strenge kontrolforanstaltninger har vi lagt ring på ring af sikkerhedssystemer. Da jeg overtog regeringsmagten i 1999, oprettede jeg Den Nationale Overkommando, som jeg er formand for og som mødes med jævne mellemrum for at overvåge Pakistans atombeholdning. Derunder findes det Strategiske Planlægningsdirektorat, som har med alle aspekter af vores atomprogram at gøre. Med efterretning, sikkerhed og udvikling.

Præsidenten henviser til en omfattende sikkerhedsapparat, som er opbygget efter britisk forbillede. – Tro mig, når jeg siger, at vi virkelig har vendt hver en sten for at sikre vores arsenaler. Desuden er hæren involveret, og i vores hær kan man ikke miste så meget som sigtekornet på et gevær, uden at det bliver registreret. Ved hjælp af systematiske sikkerhedstjek, et system, vi har arvet fra den britiske kolonimagt, bliver hver eneste gevær kontrolleret på hver eneste militærbase hver eneste dag. Hvis der mangler ét eneste, bliver det fundet inden næste morgen, forklarer Musharraf.

– Så det er utænkeligt, at noget pakistansk våben skulle falde i hænderne på nogen som helst. Jeg kan forsikre Dem om, at vores atomvåbenarsenal er langt sikrere, end det tidligere Sovjetunionens var.

Hvis nu et mordforsøg mod Dem skulle gå hen og lykkes, føler De Dem så overbevist om, at disse kontrolforanstaltninger vil kunne videreføres, og Deres våben ikke ville falde i hænderne på terrorister?

– Man er nødt til at se på, hvordan samfundet ser ud. Er det mon muligt, at ekstremister i tilfælde af min død ville komme og overtage alt? Jeg tror ikke, det er en mulighed. Pakistan er et moderat islamisk land. Hvis De kommer til Islamabad, vil De så se kvinder gå rundt i gaderne ganske offentligt? Ja, naturligvis. Og ingen af dem bærer tørklæder. Blander kvinder og mænd sig? Der er 72 kvinder i vores nationalforsamling. Der er ikke noget religiøst parti i Pakistan, som nogensinde har vundet mere end fem procent af stemmerne ved et valg, siger præsidenten.

– Ingen er uundværlig. Hvis der sker mig noget, vil Pakistans arsenaler falde i hænderne på et moderat samfund og ikke i ekstremisters hænder.

Hvem mener De, stod bag de to seneste mordforsøg på Dem?

– Vi har fanget alle dem, som var involveret i planlægningen og udførelsen af angrebene. Men hvem der stod bag komplottet, ved vi endnu ikke. Det, vi med sikkerhed ved, er, at de tilhører terrornetværket al-Qaeda og at angrebene blev gennemført af kontakter inde i Pakistan. Det, vi ikke ved, er, om disse pakistanere blev direkte rekrutteret af al-Qaedas folk, eller om der er en anden organisation inde i Pakistan, som samarbejder med al-Qaeda.

Oversat af Finn Juhl Pedersen.

Copyright: Tribune Media Services International.
Trykt i Kristeligt Dagblad 02.02.04.

RELATED POST

Atomvåben: Katastrofale humanitære konsekvenser

Impleo FlipPage : 3911964 (impleoweb.no)

Forbud mod Atomvåben

Open Letter in Support of the2017 Treaty on the Prohibition of Nuclear WeaponsUnder embargo until 21 September 2020, 00:00 UTCThis…

50 år efter atomaftale tikker dommedagsuret stadig

For 50 år siden var Den Kolde Krig tæt på kogepunktet, og man havde i de foregående år flere gange…

Holger K. Nielsen: Verden er blevet mere usikker

Verden er blevet mere usikker med årene, blandt andet fordi irrationelle aktører såsom Nordkorea er bevæbnet med atomvåben. Det skaber…