Nyheder om DLMK

Referat landsmøde 02.10.21.

Referat fra årsmødet i DLMK den 2/10 2021 Afholdt i Lille Strandstræde 10, Nyhavn. Til stede: Klaus Arnung (København), Povl Revsbech (Aarhus), Gunner Nielsen (Horsens), Sverre Barfod (København), Alexandra Schou (København), Sarah Byberg Læs mere..

Argumentationskatalog

Argumentationskatalog for dansk tilslutning til TPNW     ATOMVÅBEN Der findes flere end 13.000 atomvåben, hvoraf over 2.000 er klar til affyring med kort varsel. Målene er militære installationer, befolkningscentre og vigtig infrastruktur. Læs mere..

Formandsberetning 2021

Formandsberetning 2021 Danske Læger mod kernevåben 2/10 2021   I foreningen Danske læger mod kernevåben arbejder vi på snart femte årti for at få afskaffet atomvåbnene, før de bliver brugt igen. Gennem årene har der været meget vekslende Læs mere..

Generalforsamling i Lægernes Pension 2021.

Ved forårets generalforsamling i Lægernes Pension kommer ophør af investering i atomvåbenproduktion desværre ikke på dagsordenen som afstemningspunkt. På trods af vores forsøg på at sikre den nødvendige diskussion og vedtagelse, viste der sig Læs mere..

Landsmøde 17.10.20

Danske Læger mod Kernevåben Formandsberetning 2020 Situationen på kernevåbenområdet er forværret siden vi sidst mødtes til landsmøde. Forholdet mellem stormagterne er blevet yderligere anspændt, og den relative balance mellem dem er blevet mere Læs mere..

Referat af Landsmøde 17.10.20

Referat fra årsmødet i DLMK den 17/10 2020 afholdt i Lille Strandstræde 10, Nyhavn. Til stede: Klaus Arnung (København), Povl Revsbech (Aarhus), Kim Birkedahl (København), Gunner Nielsen (Horsens) og Sverre Barfod (Frederiksværk). Valg af Læs mere..

Borgerforslag om Forbud mod Atomvåben er nu åben for underskrift

Folketingets Administration har gennemgået borgerforslaget "Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben." og vurderet, at forslaget holder sig inden for reglerne for ordningen. Forslaget er offentliggjort Læs mere..

Tale ved Hiroshima dagen 06.08.20

Tale ved Hiroshimadagsarrangementet i Cinemateket 6/8 2020 God aften og tak for invitationen Mit navn er Klaus Arnung. Jeg er formand for foreningen Danske læger mod kernevåben, som blev stiftet i 1981 som den danske afdeling af Internationale Læs mere..

Brev til medlemmerne feb. 2020 (kontingentopkrævning)

Læs mere..

Brev til Udenrigspol. Nævn

Danske Læger Mod Kernevåben tilsluttet International Physicians for the Prevention of Nuclear War og ICAN                                                                                                                                    Læs mere..

Alvorlige sundhedstrusler ved atomoprustning

Alvorlige Sundhedstrusler Klimaforandringer er en kendsgerning, og udgør en alvorlig global sundhedstrussel, som er kommet for at blive. Med klimaforandringerne følger en accelererende forarmning af biodiversitet, som også er Læs mere..

Formandsberetning 2019

Danske Læger mod Kernevåben Formandsberetning for 2019   For DLMK har det forløbne år ikke budt på den store aktivitet. Vi har koncentreret os om disse års vigtigste agenda, nemlig den i FN vedtagne traktat om forbud mod kernevåben, som nu blot Læs mere..

Formandsberetning 2015

Formandsberetning ved DLMK’s Landsmøde 5. sept. 2015 Siden DLMK’s Landsmøde 20.sept. 2014 har DLMK’s aktiviteter bestået af: Okt.-14 brev fra John Loretz, IPPNW, der fortæller om WMA’s (World Medical Association) resolution om atomvåben. J.L. Læs mere..

Referat af landsmøde 2015

Referat af landsmøde i DLMK, afholdt 05.09.2015 kl. 14. Til stede: Adeel Riaz Ahmed ,Niels Dahm, Alexandra Schou, Klaus Arnung, Anton Aggernæs, Povl Revsbech og Cæcilie Buhmann (fra kl. 15). Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Klaus. Læs mere..

Referat af landsmøde 2014

Referat af landsmøde i DLMK 20.09.2014 Deltagere: Anton Aggernæs (AA), Niels Dahm (ND),Klaus Arnung (KA), Povl Revsbech (PR), stud. med. Alexandra Schou(AS), stud. med. Sarah Ndoni (SN). Cæcilie Buhmann meldte afbud. 1) Valg af dirigent Læs mere..

Kronik til Ugeskrift for Læger indsendt marts 2014.

Om kernevåben - og forebyggelse mod disses anvendelse. To store trusler deler menneskeheden kollektivt: Klimaforandringerne og risikoen for anvendelse af kernevåben. Hvad klimaforandringerne angår ”taler alle om dem, men ingen gør noget ved det”. Læs mere..

Referat af Landsmøde 2013

Referat af landsmøde i DLMK 24.08.2013 Deltagere: Anton Aggernæs (AA), Niels Dahm (ND),Klaus Arnung (KA), Povl Revsbech (PR), Willy Hanghøj-Petersen (WHP), stud. med. Alexandra Schou(AS), stud. med. Sarah Ndoni (SN). Cæcilie Buhmann meldte Læs mere..

Formandsberetning 2013

I år har 135 medlemmer betalt kontingent mod 143 sidste år, så vi har kun mistet 8 medlemmer denne gang (mod 30-40/år hidtil). 18.febr. 2013 havde vi et indlæg i Ugeskrift for læger m.h.p. at hverve nye medlemmer. I febr. sendte vi knap 30 Læs mere..

Landsmøde 2012

Referat af landsmøde i DLMK 29.09.12. Deltagere: 6 medlemmer (Anton Aggernæs, Niels Dahm, stud. med. Alexandra Schou, Klaus Arnung, Willy Hanghøj-Pedersen og Povl Revsbech. Afbud: Cæcilie Buhmann. 1) Dirigent: Anton. 2) Dagordenen Læs mere..

Formandsberetning 09-10

Formandsberetning DLMK, for året 2009-10. Vi har mistet et kært og mangeårigt aktivt medlem af DLMK den 9. august i år. Navnet er Jacob Obbekjær. Han døde som 80 år gammel. Lad os mindes ham med 2 min.s stilhed. Atomvåben. Når der kommer Læs mere..

Formandsberetning for 2008/09

Formandsberetning for DLMK for året 2008-09. Atomvåben. Årets største begivenhed har uden tvivl været, at USA fik en ny præsident, Barack Obama, den 20. januar. Han udtalte, mens han endnu kun var kandidat til præsidentjobbet, at han ville Læs mere..

Formandsberetning 2007/08

Atomvåben. Der har været status quo. Hovedindsatsen fra USA’s og IAEA’s side går på at forhindre proliferationen af atomvåben, ikke afskaffelsen af dem som sådan. Iran og Nordkorea har atter i år været de meste omtalte lande. Nordkorea Læs mere..

Brev til danske MF'ere

NY CHANCE FOR ATOMVÅBEN-NEDRUSTNING Med dette brev ønsker Danske Læger mod Kernevåben (DLMK) at orientere danske parlamentarikere om de nye muligheder for at opnå gennembrud for atomvåben-nedrustningen, som har åbnet sig i år. Samtidig ønsker Læs mere..

Brev til Udenrigsministeren om Klyngebomber

20. maj 2008 Hr. udenrigsminister Per Stig Møller Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K --------- Kære Per Stig Møller Vedr. klyngebomber. I februar 2003 skrev undertegnede (ND) på vegne af Danske Læger Mod Kernevåben Læs mere..

Elleve danske borgmestre har meldt sig ind i Mayors for Peace

Efter en kampagne, som DLMK sammen med Pugwash Danmark og andre fredsforeninger har sat igang siden 1. okt. 2007 har 11 ud af 98 borgmestre indmeldt sig i den verdensomspændende organisation Mayors for Peace. Det drejer sig om flg. kommuner: Læs mere..

Brev til de danske borgmestre

1. oktober 2007 Kære borgmester I august 1945 kastede amerikanske fly 2 atombomber over henholdsvis Hiroshima og Nagasaki i Japan. Bomberne var på henholdsvis 13 kiloton (sv.t. 13.000 tons trotyl) og 15 kiloton. I Hiroshima dræbtes straks Læs mere..

Formandsberetning 2006-07

Atomvåben. På a-våbenområdet har vi set både noget opløftende og noget nedslående. Det opløftende var, at Nordkorea i feb. 07 ved afslutning af en ny runde 6-parts samtaler meddelte, at man nu var villig til at samarbejde med IAEA og tillade Læs mere..

Formandsberetning 2005-06

Atomvåben. Det forgangne år siden sidste årsmøde har været præget af stadig proliferation, altså spredning af atomvåben. Iran er under stærk mistanke for at være godt i gang med at udvikle atombomber, mens Nordkorea har erklæret, at de også Læs mere..

Hiroshima-dag 6. august 2006

Den danske Pugwash-gruppe (www.pugwash.dk), SGI-Danmark (www.sgi-dk.org) , Det Danske Fredsakademi (www.fredsakademiet.dk) og Danske Læger Mod Kernevåben (www.dlmk.dk) afholder et seminar søndag 6. august. Det sker på årsdagen for bombningen af den Læs mere..

Møde i København 26. april 06

Onsdag 26. april 2006 kl. 18.00 20 år efter Tjernobyl-katastrofen Sted: Foreningen for Uddannelse og Kultur A. F. Kriegersvej 3 København Ø Atomkraften er blevet ’stueren’ som energikilde, og samtidigt er atomvåben et stigende problem Læs mere..

Formandsberetning 2004-05

Formandsberetning for DLMK for 2004-05. Atomvåben. Den største begivenhed i det forløbende år er efter min mening NPT-Review konferencen, som fandt sted i maj måned i år i FN-bygningen i New York. Den afholdes hver 5. år, der imellem Læs mere..

Formandsberetning 2003-04

Atomvåben. I det forgangne år siden sidste landsmøde har vi set nogle positive tendenser på atomvåbenområdet. Således meddelte såvel Libyen som Iran i december 2003, at de nu ville tilslutte sig Ikke-spredningsaftalen (NPT) og herunder tillade Læs mere..