Libyen og Iran tilslutter sig NPT

I næste uge rejser chefen for FN’s atomenergiagentur, IAEA, til Libyen for at påbegynde inspektioner af det nordafrikanske lands atomkraftværker. Rejsen er kommet i stand efter at Libyens leder, oberst Gadaffi, overraskende for få dage siden (19.12.03) meddelte, at landet opgiver sine våbenprogrammer inklusive planer om at udvikle atomvåben. Libyens premierminister, Shukri Mohammed Ghanim har bekræftet, at regeringen i Tripoli er parat til at underskrive en aftale med IAEA om uanmeldte inspektioner i landet. Ghanim udtalte, at ”hans land nu er med i klubben af fredelige lande” og videre: ”Nu er det op til Israel at eliminere sine våben” med henvisning til, at Israel uofficielt har atomvåben.

Et andet arabisk land, Iran, underskrev 18.12.03 ikke-spredningsaftalen for atomvåben i Wien. Underskriften er dog ikke juridisk gyldig førend aftalen er accepteret af Irans parlament og af landets øverste åndelige leder, ayatollah Ali Khamenai. Denne proces kan blive langvarig – op til 1 år eller mere. I den tid kan IAEA ikke foretage uanmeldte inspektioner af Irans seks atomkraftanlæg. I samme periode kan Iran fortsætte sine bestræbelser på at udvikle atomvåben uden at risikere et amerikansk præventivt angreb, hævder kritiske iagttagere. Iran menes at være tæt på at besidde atomvåben.

Kilder: Kristeligt Dagblad, 19.12.03 og 23.12.03.

RELATED POST

Atomvåben: Katastrofale humanitære konsekvenser

Impleo FlipPage : 3911964 (impleoweb.no)

Forbud mod Atomvåben

Open Letter in Support of the2017 Treaty on the Prohibition of Nuclear WeaponsUnder embargo until 21 September 2020, 00:00 UTCThis…

50 år efter atomaftale tikker dommedagsuret stadig

For 50 år siden var Den Kolde Krig tæt på kogepunktet, og man havde i de foregående år flere gange…

Holger K. Nielsen: Verden er blevet mere usikker

Verden er blevet mere usikker med årene, blandt andet fordi irrationelle aktører såsom Nordkorea er bevæbnet med atomvåben. Det skaber…