Landsmøde 17.10.20

Danske Læger mod Kernevåben

Formandsberetning 2020

Situationen på kernevåbenområdet er forværret siden vi sidst mødtes til landsmøde. Forholdet mellem stormagterne er blevet yderligere anspændt, og den relative balance mellem dem er blevet mere ustabil. Ny teknologi inden for missilforsvar, rumvåben og evne til at opspore ubåde betyder, at den ene part  (Vesten) muligvis kan få en tro på, at den kan vinde en atomkrig ved et førsteslag. Herved øges modpartens følelse af usikkerhed og dermed incitamentet til at slå først for ikke at blive overrumplet. At gamle aftaler, der har lagt en dæmper på oprustningen, nu bortfalder, gør situationen yderligere prækær.

Dommedagsuret er stillet frem til halvandet minut i midnat, det tætteste på katastrofen i en generation. Som 56 tidligere højtstående politikere fra lande, der alle lever under en stormagts atomparaply, for nylig har skrevet i et åbent brev, vil vores held før eller siden løbe ud. De opfordrer derfor deres respektive regeringer til at bryde årtiers dødvande i nedrustningen ved at tilslutte sig FN’s traktat, der forbyder atomvåben og frabede sig at være beskyttet af disse, som de mener helt skal elimineres fra vores militær. Modstanden mod kernevåben, som deles af et stort flertal i befolkningerne og som organisationer som vores har argumenteret for i årtier, har altså nu holdt deres indtog på de bonede gulve.

Netop forbudstraktaten, TPNW. Har været hovedfocus for vores arbejde i det forløbne år, hvor vi har promoveret den ved henvendelser til Folketingets politikere, indlæg i dagspressen og Ugeskriftet samt ved taler i forbindelse med Hiroshimadags-arrangementer i København og Århus. Det er fortsat vanskeligt at trænge igennem til medier og politikere, som her i landet synes at lide af neglekt i forhold til atomtruslen.

Vi er medforslagsstiller til et borgerforslag om at Danmark skal underskrive og ratificere forbudstraktaten. Opnås der tilslutning fra 50000 danskere til dette inden udgangen af januar 2021, skal forslaget behandles af Folketinget. Med samme formål undersøger vi mulighederne for at få landets byråd og byer til at tilslutte sig ICAN’s Cities Appeal, der går ud på at få lokalsamfund til at henvende sig til regeringen med en appel om at tilslutte sig traktaten, som kun mangler ratifikation fra 4 lande for at blive international lov.

I år har vi også arbejdet for at få vores pensionskasse til at afvikle de sidste investeringer i virksomheder, der på forskellig vis beskæftiger sig med atomvåben. På grund af coronaen var der ikke mulighed for en reel debat af forslaget på pensionskassens generalforsamling, men på trods af bestyrelsens benspænd i form af afstemning pr fuldmagt opnåede vores forslag dog en hel del stemmer. Vi regner med at genfremsætte forslaget næste år.

Det forløbne år har som bekendt været domineret af coronapandemien, så den planlagte IPPNW-kongres i Kenya blev aflyst, mens et par europæiske og nordiske møder er blevet afviklet virtuelt.

Vores hjemmeside danskelaegermodkernevaaben.dk trænger til fortsat opdatering, men der er vistnok håb forude på dette punkt.

Medlemmerne får fortsat tilsendt vores svenske søsterforenings flotte blad; vi overvejer at gøre det muligt at sende det digitalt til de medlemmer, der ønsker det.

 Vi kunne godt trænge til flere yngre, friske kræfter til at supplere vores medlemsskare, der ligger omkring 70. Der er desværre rigeligt at gøre, før vi kommer i mål med vores indsats.

Klaus Arnung, formand, Danske læger mod kernevåben

  1. oktober 2020

 

RELATED POST

Referat landsmøde 02.10.21.

Referat fra årsmødet i DLMK den 2/10 2021 Afholdt i Lille Strandstræde 10, Nyhavn. Til stede: Klaus Arnung (København), Povl…

Argumentationskatalog

Argumentationskatalog for dansk tilslutning til TPNW     ATOMVÅBEN Der findes flere end 13.000 atomvåben, hvoraf over 2.000 er klar…

Formandsberetning 2021

Formandsberetning 2021 Danske Læger mod kernevåben 2/10 2021   I foreningen Danske læger mod kernevåben arbejder vi på snart femte…

Generalforsamling i Lægernes Pension 2021.

Ved forårets generalforsamling i Lægernes Pension kommer ophør af investering i atomvåbenproduktion desværre ikke på dagsordenen som afstemningspunkt. På trods…