Iran lover at afholde sig fra fremstiling af atomvåben – igen!

Mens amerikanske soldater bombede sig en vej gennem Fallujah i Irak, viste EU’s tre stormagter i weekenden, at gammeldags diplomati med forhandlinger og brevveksling endnu ikke er gået helt af mode.

Det iranske præstestyre overrakte søndag 14.11. et brev til Storbritannien, Frankrig og Tyskland med et budskab om, at Iran vil afholde sig fra at berige uran. Dermed syntes iranerne at tage et første skridt ud af to årtiers isolation med Vesten ved at acceptere at give afkald på at udvikle atomvåben.

Sejr for EU-diplomati
Aftalen er en sejr på falderebet for EU, som allerede fik iranerne til at love at indstille berigelse af uran for et år siden. Siden har Teheran skuffet ved at fortsætte med indkøb af udstyr, som kan bruges til den omstridte berigelse af atombrændslet, og derfor var der brug for et nyt gennembrud for at undgå en eskalering af striden. USA har længe presset på for at gå langt hårdere til værks over for Iran.

Beriget uran kan bruges som materiale i atomvåben. De tre EU-lande og Iran er kun blevet enige om et midlertidigt stop, som skal gælde, så længe der forhandles videre om en endelig aftale. Her lægger EU op til at give Iran øget handel, en samarbejdsaftale, leverancer af atombrændsel og hjælp til at bygge en ny letvandsreaktor. Til gengæld skal Iran acceptere et varigt stop for uranberigelse.

Aftalen ventes i første omgang at afværge de amerikanske forsøg på at bringe sagen op i FN’s sikkerhedsråd.

USA har mistænkt Iran for at fortsætte udviklingen af atomvåben i hemmelighed, mens tiden trækkes ud med forhandlinger.

Pierre Collignon.
Uddrag af artikel i Jyllands-Posten, 16.11.04

RELATED POST

Atomvåben: Katastrofale humanitære konsekvenser

Impleo FlipPage : 3911964 (impleoweb.no)

Forbud mod Atomvåben

Open Letter in Support of the2017 Treaty on the Prohibition of Nuclear WeaponsUnder embargo until 21 September 2020, 00:00 UTCThis…

50 år efter atomaftale tikker dommedagsuret stadig

For 50 år siden var Den Kolde Krig tæt på kogepunktet, og man havde i de foregående år flere gange…

Holger K. Nielsen: Verden er blevet mere usikker

Verden er blevet mere usikker med årene, blandt andet fordi irrationelle aktører såsom Nordkorea er bevæbnet med atomvåben. Det skaber…