Formandsberetning 2015

Formandsberetning ved DLMK’s Landsmøde 5. sept. 2015

Siden DLMK’s Landsmøde 20.sept. 2014 har DLMK’s aktiviteter bestået af:

Okt.-14 brev fra John Loretz, IPPNW, der fortæller om WMA’s (World Medical Association) resolution om atomvåben. J.L. beder de nationale IPPNW-affilias om at anmode deres lægeforeninger om at støtte WMA. Vi anmodede vor lægeforening herom.

WMA’s Generalforsamlingen i Durban, Sydafrika, i oktober 2014 fremlagde en stærk, ny resolution, der fordømmer Nuclear Weapons. Efter diskussion på nationalt plan, vil resolutionen bringes til afstemning ved næste møde i rådet i april 2015 i Oslo. WMA mener, at organisationen har pligt til at arbejde for elimination af kernevåben.

WMA-Resolutionen’s ordlyd i dansk oversættelse:
– WMA fordømmer udvikling, tetstning, produktion, lagring, overførsel, besiddelse, implementering, trussel om og anvendelse af kernevåben.
– Anmoder alle regeringer om at afstå fra ovennævnte, og arbejde henimod eliminering af kernevåben.
-Advarer alle regeringer om, at selv begrænset kernevåbenkrig vil have katastrofale virkninger på verdens fødevareproduktion med risiko for hungersnød (nuclear famine.)
– Opfordrer alle nationale lægeforeninger til at tilslutte sig WMA m.h.p. at støtte deklarationen og bruge alle tilgængelige oplysningsmuligheder til at oplyse civilsamfundet.

Okt.-14: Svar fra lægeforeningen DADL: Denne har selv skrevet støtte til WMA.

I samme måned deltog DLMK i Karrieredagen på Panum Instituttet og hvervede nye medicinstuderende. Der var stor interesse for vor stand, og megen uvidenhed om vort arbejde.

Dec.-14: på opfordring skriver vi til Berlingske Tidende om bl. a. Wienmødet. Efterfølgende adspurgt om artiklen blev bragt får vi intet svar.

2 repræsentanter for bestyrelsen deltog i Social Forum ved Wien-mødet 6.-7-dec. Rapport efterfølgende.

Forudgående Wien-mødet skrev vi til udenrigsminister Martin Lidegaard endende med at opfordre DK til medvirken til forhandlinger om forbud mod kernevåben.

Ved Wien-mødet lancerede Østrig sit tilbud om at samarbejde bredt om fornyet arbejde for en forbudstraktat., ”The Austrian Pledge”, senere betegnet Det Humanitære Initiativ. Af dette fremgår, at ”Austria calls on all states parties to the Non-Proliferation Treaty to renew their commitment to the urgent and full implementation of existing obligations under article VI, and to this end, to identify and pursue effective measures to fill the legal gap for the prohibition and elimination of Nuclear Weapons, and Austria pledges to cooperate with all stakeholders to archive this goal.” Og videre: “Austria pledges to cooperate with all relevant stakeholders, states, international organisations, the international Red Cross and Red Crescent Movement, parliamentarians and civil society in efforts to stigmatise, prohibit and eliminate nuclear weapons in light of their unacceptable humanitarian consequences and associated risks”.

Indtil videre har 115 lande tilsluttet sig det Humanitære Initiativ, men ikke Danmark.

Jan-15: fornyet brevveksling med Lægeforeningen om WMA-resolutionen. Lægeforeningen har skrevet til WMA, at den anbefaler resolutionen.

April-15: brev til udenrigsminister Martin Lidegaard i forb. med Gennemgangskonferencen (Review Conference, afholdes hver 5. år) under NPT 27.4. og 4 uger ind i maj i FN med beskrivelse af de humanitære konsekvenser af anvendelse af atomvåben og Østrigs Initiativ.

Maj-15: meget venligt svarbrev fra Martin Lidegaard, gående ud på, at DK fortsat støtter ”step-by-step” taktikken frygtende at splittelse modarbejder målet. Vi har fået tilsendt DK’s nationale statement fra mødet. Angående trin–for-trin taktikken skriver Lidegaard, at initiativer om humanitære konsekvenser af atomvåben fortsat skal anvendes til at bane vejen for flere nedrustningstiltag, og at Danmark vil arbejde for en inklusiv proces, hvor atommagterne også involveres, for at undgå risikoen for splittelse, der skubber os længere væk fra målet om en verden uden atomvåben. Det er en nødvendighed at bevare tilliden.

LMK 141: SIPRI skriver, at alle kernevåbenlande udvikler deres kernevåben.
Atomvåbenkrig mellem Indien og Pakistan: Muligt tp-fald på 10 C. visse steder, El Nino og Monsun påvirkes.
Gunnar Westberg: USA har i forb. med RevCon 2015 krævet af sine allierede i NATO og andre militære allianser, at man ikke støtter udtalelser, der støtter forbud mod kernevåben.
Det diskuteres også, at de kernevåbenfrie lande selv kunne forhandle en Nuclear Weapons Convention (NWC)

10. august-15.: debatindlæg til Information i anledning af 70-årsdagen for atombomben over Hiroshima. Bragt fredag 14. aug.

15. august: brev til ny udenrigsminister Kristian Jensen med vægt på, at det humanitære perspektiv vinder tiltagende støtte globalt, og at Østrigs Initiativ nu har fået tilslutning fra 115 stater. – Vi spørger så sidst om Danmark har tilsluttet sig, eller har i sinde at gøre det.

ND

RELATED POST

Referat landsmøde 02.10.21.

Referat fra årsmødet i DLMK den 2/10 2021 Afholdt i Lille Strandstræde 10, Nyhavn. Til stede: Klaus Arnung (København), Povl…

Argumentationskatalog

Argumentationskatalog for dansk tilslutning til TPNW     ATOMVÅBEN Der findes flere end 13.000 atomvåben, hvoraf over 2.000 er klar…

Formandsberetning 2021

Formandsberetning 2021 Danske Læger mod kernevåben 2/10 2021   I foreningen Danske læger mod kernevåben arbejder vi på snart femte…

Generalforsamling i Lægernes Pension 2021.

Ved forårets generalforsamling i Lægernes Pension kommer ophør af investering i atomvåbenproduktion desværre ikke på dagsordenen som afstemningspunkt. På trods…