Formandsberetning 2013

I år har 135 medlemmer betalt kontingent mod 143 sidste år, så vi har kun mistet 8 medlemmer denne gang (mod 30-40/år hidtil).

18.febr. 2013 havde vi et indlæg i Ugeskrift for læger m.h.p. at hverve nye medlemmer.

I febr. sendte vi knap 30 breve, vedlagt pjecen ”Catastrophic humanitarian harm”, til forskellige organisationer, fagforeninger, flertallet af politiske ungdomsorganisationer samt en del politikere, incl. vore EU parlamentarikere, journalister, og ”kendisser”. Brevet beskrev ICAN-kampagnens mål: at presse vore politikere til i Nedrustningskonferencen i Geneve og FN’s Generalforsamling i New York at kræve snarlige forhandlinger om en internationalt bindende traktat om forbud mod indehavelse af og brug af atomvåben. Endvidere de væsentligste begrundelser for hvorfor atomvåben må afskaffes. Brevet sluttede med: ”Støtter du/I ICAN?”

Vi fik svar fra FOA og Radikal Ungdom, der ville støtte, hverken ja eller nej fra resten.
3.-4. marts i år afholdtes i Oslo, på invitation fra den norske regering, en international konference om de humanitære konsekvenser af brug (og indehavelse) af kernevåben. Repræsentanter fra 129 regeringer deltog. I et sideløbende arrangement deltog talrige organisationer og NGO’er, fra DLMK’s bestyrelse Alexandra Schou og Sarah Ndoni.

Konferencen blev en succes,der forstærkede deltagernes intention om at arbejde videre for nuclear nedrustning, og hvor Mexico meddelte, at dette land ville følge op med en lignende konference i 2014. Konferencen er blevet betegnet som en stor succes, skabende et yderligere internationalt pres mod atommagterne, beskrevet i LMK 133.

24.4.-3.5. i år afholdtes Preparation Committee’s møde i Nedrustningskonferencen i Geneve, den forberedende komite til Gennemsynskonferencen i NPT. I den anledning sendte ICAN-kampagnen Danmark (p.t. Pugwash, Fredsakademiet, Aldrig Mere Krig, Radikal Ungdom og DLMK) et brev til udenrigsminister Villy Søvndal/den danske delegation med anmodning om at fremme vort krav om snarlige forhandlinger i de relevante fora om en forbudstraktat mod kernevåben en NWC (Nuclear Weapons Convention). Delegationens leder (nedrustningsambassadør Uffe Barfod, Udenrigsministeriets sikkerhedskontor) meddelte herefter, at Villy Søvndal havde set brevet og at alle NGO’ers synspunkter blev taget alvorligt. MEN: ”Danmark har sammen med andre NATO-lande stemt imod et tilbagevendende malaysisk resolutionsforslag om opfølgning af udtalelsen fra Den Internationale Domstol i 1998 om lovligheden af at true med eller bruge atomvåben. Danmark og vore allierede i NATO støtter ikke de forslag, der regelmæssigt fremlægges i FN’s Generalforsamling om umiddelbar indkaldelse til en international forhandlingskonference om en folkeretslig bindende traktat, der forbyder atomvåben. Danmark ønsker at bidrage til at øge opmærksomheden omkring atomvåbnenes karastrofale virkninger, og dermed øge presset for en hurtigere, gradvis a-våben-nedrustning, herunder hævelse af tærsklen for deres anvendelse og mindskning af deres rolle i militære doktriner, med det endemål at a-våben helt afskaffes globalt. Vi vurderer ikke, at indkaldelse af forhandlinger om forbud kan forventes at engagere de lande, der besidder a-våben”.

34 lande, heriblandt Danmark, fremlagde i FN’s Generalforsamling i 2012 dokumentet ”Joint Statement on the humanitarian dimension of nuclear disarmament”. Det beskriver de katastrofale følger o.s.v., og yderst vigtigt ”at atomvåben aldrig bruges igen. Eneste vej til at garantere dette er, at en total irreversibel og veritabel elimination af atomvåben under effektiv, international kontrol inclusive implementering af artikel VI i NPT”. Denne resolution har efterfølgende nu 80 underskrivende lande.

”Joint Statement of the humanitarian impact of nuclear weapons” blev ved PrepCom i april i år oplæst af Sydafrika på vegne af 29 lande, herunder Danmark, ”vore lande er dybt bekymrede over de katastrofale humanitære konsekvenser o.s.v.- – – – – – -hidtil svært ignorerede. Det er af vital interesse for overlevelse af menneskeheden, at de aldrig bruges igen. Alle midler må anvendes for at eliminere denne trussel. Eneste vej til at garantere, at atomvåben aldrig bruges igen er total eliminering.”.

Altså: 2 udtalelser fra blandt andet Danmark der siger: abolition. Hvorfor så halvhjertet et Danmark?

3. april i år afholdt Pugwash et møde på Christiansborg hvor repræsentanter fra ambassaderne for Rusland, Canada, Island Norge, Sverige og Finland mødtes med danske parlamentarikere, eksperter og NGO’er. Emnet, en Aktisk Kernevåbenfri Zone, diskussion af fremskridt mod en sådan. Tanken med oprettelsen af zonen kan virke som et pres på forhandlinger om nedrustning. Alexandra Schou, Sarah Ndoni og Anton Aggernæs fra DLMK deltog.

Arms Trade Treaty der i 10 år har været blokeret i den koncensusbundne Nedrustningskonference i Geneve er flyttet til FN’s Generalforsamling, resulterende i vedtagelse med massivt flertal. John Avery, Pugwash, har sendt os en artikel han har skrevet om dette, og diskuterer muligheden for, at NPT-forhandlingerne flyttes til Generalforsamlingen. Her vil der være stor majoritet for en NWC, og en langt mere demokratisk process.

Af et nyhedsbrev fra ICAN i foråret fremgår: 3/4 af alle regeringer støtter ideen om en NWC. Det drejer sig om 146 lande. 22 lande ”ved ikke”, 26 lande er i opposition, heriblandt Danmark

Niels Dahm

RELATED POST

Referat landsmøde 02.10.21.

Referat fra årsmødet i DLMK den 2/10 2021 Afholdt i Lille Strandstræde 10, Nyhavn. Til stede: Klaus Arnung (København), Povl…

Argumentationskatalog

Argumentationskatalog for dansk tilslutning til TPNW     ATOMVÅBEN Der findes flere end 13.000 atomvåben, hvoraf over 2.000 er klar…

Formandsberetning 2021

Formandsberetning 2021 Danske Læger mod kernevåben 2/10 2021   I foreningen Danske læger mod kernevåben arbejder vi på snart femte…

Generalforsamling i Lægernes Pension 2021.

Ved forårets generalforsamling i Lægernes Pension kommer ophør af investering i atomvåbenproduktion desværre ikke på dagsordenen som afstemningspunkt. På trods…