Formandsberetning 2006-07

Atomvåben.

På a-våbenområdet har vi set både noget opløftende og noget nedslående. Det opløftende var, at Nordkorea i feb. 07 ved afslutning af en ny runde 6-parts samtaler meddelte, at man nu var villig til at samarbejde med IAEA og tillade inspektioner af sine atomkraftanlæg og at Nordkorea ikke længere vil arbejde videre med fremstillingen af nye atomvåben. Til gengæld for denne indrømmelse får Nordkorea tilført store mængder olie og madvarer. Nordkoreas nuværende leder, Kim Jong Il er kendt for at være en dreven forhandler og man kan formode, at grunden til ændringen i atompolitikken er, at Nordkorea allerede er i besiddelse af tilstrækkeligt mængde våbenegnet Plutonium til fremstilling af et antal atombomber. Som bekendt foretog landet en prøvesprængning i okt. 2006.

Det nedslående var, at det britiske parlament nu har vedtaget at afsætte midler til fornyelse af deres atomvåbenbevæbnede Trident missiler. Selv om engelske MEDACT og europæisk IPPNW, herunder DLMK, protesterede og tilrådede, at pengene i stedet blev brugt til fredsskabende initiativer, havde nu forhenværende premierminister Blair et komfortabelt flertal bag sig i dette spørgsmål. DLMK tog sammen med Pugwash DK initiativ til et møde i Udenrigsministeriet. hvor Cæcilie Buhmann og Niels Dahm fra DLMK deltog. Som altid blev der udtrykt forståelse for vore bekymringer og sympati for vores sag, men der kunne ikke være tale om, at Danmark skulle prøve at presse UK til at ændre politikken i dette spørgsmål.

Iran har sammen med Nordkorea været de store problembørn i forholdet til IAEA, og ikke mindst USA. Iran har gang på gang afvist at være i gang med at gøre klar til at kunne fremstille atomvåben, og hævder, at landets atomfacilliter kun har fredelige formål. Experter fra bl.a. IAEA er dog overbeviste om, at Iran arbejder målrettet mod at kunne fremstille en islamisk bombe, der vil kunne true magtbalancen i Mellemøsten alvorligt. Som bekendt er Irans nuværende præsident utrolig negativ stemt overfor Israel.

Det gav genlyd, da Bulletin of the Atomic Scientists i jan. meddelte, at man havde besluttet at sætte dommedagsuret frem til 5 min. i midnat. Også danske medier, bl.a. Nyhedsavisen, skrev om ideen med uret og dets historie. Anledningen til ændringen var en kombination af bekymrende udviklingstendenser med NPT-traktatens dødvande, spredningen af atomvåben og den truende klimakatastrofe.

Medlemshvervning.

Niels har taget et initiativ i form af et indlæg til lægekredsforeningernes blade og andre fagblade for sundhedsarbejdere. Der er nu kun 5 lægekredsforeninger svarende til de 5 regioner i DK. Så mangler vi at se, om det giver nogle nye medlemmer, hvilket vi altid trænger hårdt til, i det vi hvert år taber 20-30 medl. I år har i alt 264 betalt kontingent mens 20 mangler at betale. Der er udsendt rykkere. Ca. en håndfuld har udmeldt sig aktivt.

Møder.

Til stadighed afholdes der møder om atomvåben i DK og i udlandet. I år bliver der afholdt et IPPNW-møde i London 3-4 oktober med overskriften: ”Nuclear Weapons: The final Pandemic.” Mødet fungerer samtidigt som et europæisk møde i IPPNW (den 5. okt). Vi bør derfor være repræsenteret.

Den 27. sept. afholder Pugwash DK, sammen med os og visse andre fredsorganisationer et møde på Christiansborg også om atomvåben. Der er udsendt brev herom engang først på sommeren.

Der har kun været afholdt ganske få møder internt i DLMK i årets løb. Det skyldes, at vi jævnligt kommunikerer pr. e-mail, evt. pr. tlf. og brev. Jeg har derfor ikke fundet behov for at mødes ansigt til ansigt, men det kan jo diskuteres, om det er ønskeligt.

Mayors for Peace.

Efter sporadiske forsøg på at hverve danske borgmestre til kampagnen Mayors for Peace, initieret i 1982 af Hiroshimas daværende borgmester, ser der nu ud til at komme gang i kampagnen på dansk jord. På baggrund af Cæcilies forarbejde, som er beskrevet nydeligt i det seneste Info-blad (nr. 109), er der udsigt til, at overborgmester i Kbh., Ritt Bjerregaard, snart vil tilmelde sig under fanerne. Hun gør det formentligt, såfremt det lykkes at få den nuværende formand for kampagnen, Hiroshimas borgmester Akiba, til at komme til Kbh. I øvrigt har en borgmester fra provinsen, nemlig Haderslevs borgmester H. P. Geil, tilmeldt sig kampagnen og dermed sikret, at DK kom på landkortet.

Hiroshima-dagen.

Der blev vist ingen markering i DK i år. Der er planer om at skrive et indlæg til en landsdækkende avis med afsæt i 200-året for bombningen af Kbh. (primo sept. 1807). (En kronik af John Avery, Pugwash DK, blev bragt i Information 14.09.07). Kristeligt Dagblad nævnte dagen efter 6. august, at dagen var blevet markeret i Hiroshima, og at borgmester Akiba havde kritiseret USA for ikke at leve op til sine forpligtigelser under NPT-traktatens artikel 6.

Afslutning

Den er uændret fra tidligere år: Vi er ikke kommet målet nærmere: Afskaffelsen af alle verdens atomvåben. Der er derfor stadig brug for IPPNW og DLMKs indsats, men begge parter lider under vigende interesse fra offentligheden og mediernes side.

Povl Revsbech

RELATED POST

Referat landsmøde 02.10.21.

Referat fra årsmødet i DLMK den 2/10 2021 Afholdt i Lille Strandstræde 10, Nyhavn. Til stede: Klaus Arnung (København), Povl…

Argumentationskatalog

Argumentationskatalog for dansk tilslutning til TPNW     ATOMVÅBEN Der findes flere end 13.000 atomvåben, hvoraf over 2.000 er klar…

Formandsberetning 2021

Formandsberetning 2021 Danske Læger mod kernevåben 2/10 2021   I foreningen Danske læger mod kernevåben arbejder vi på snart femte…

Generalforsamling i Lægernes Pension 2021.

Ved forårets generalforsamling i Lægernes Pension kommer ophør af investering i atomvåbenproduktion desværre ikke på dagsordenen som afstemningspunkt. På trods…