Formandsberetning 2004-05

Formandsberetning for DLMK for 2004-05.

Atomvåben.

Den største begivenhed i det forløbende år er efter min mening NPT-Review konferencen, som fandt sted i maj måned i år i FN-bygningen i New York. Den afholdes hver 5. år, der imellem afholdes der mindre, årlige møder (såkaldte PrepCom), for man forbereder Review-konferencen. I år var der på forhånd ikke de store forventninger til gennemsynskonferencen, da man på de forberedende møder ikke kunne blive enige om en dagsorden. Uenigheden fortsatte, da konferencen gik i gang. Uenigheden bestod i, at de lande, som ikke har atomvåben, og som er organiserede i Non-Allied Movement, ønskede at diskutere dels hvad atom-magterne har gjort for at opfylde deres forpligtigelser under artikel 6, dels at diskutere fremgangen eller det modsatte på de 13 punkter, man nåede at blive enige om på sidste gennemsyns-konference i 2000. Disse punkter omhandler tiltag m.h.p. at fastholde presset for atomar nedrustning. I modsætning hertil ønskede specielt USA kun at diskutere problemerne i Nord-Korea og Iran. Konferencen endte derfor med, at der ikke blev vedtaget noget slut-dokument, hvilket af nogle iagttagere ses som en farlig udvikling, hvor der kan være lagt gift ud for ikke-spredningen af atomvåben. Som bekendt har hverken atommagterne Israel, Indien, Pakistan skrevet under, mens Nord-Korea har trukket sig ud af NPT i 2003.

På NGO-siden var der meget stor aktivitet i forbindelse med konferencen. Dette er beskrevet udførligt i juni-nummeret af vores fælles Info-blad. Vi havde vores utrættelige Cæcilie Buhmann med den første uge eller deromkring på konferencen. Også Borgmestre for Fred var kraftigt repræsenteret i New York.

Som forberedelse til NPT-konf. havde Anton og jeg været til møde i Udenrigsministeriet i januar i år hvor vi havde drøftelser med lederen af kontoret for sikkerhed, Jesper Vahr. Mødet er ligeledes refereret udførligt i Info-bladet fra marts måned. I og med, at Danmark er et NATO-land og medlem af EU, kan dansk pres på atommagterne ikke forventes. Mødet var dog alligevel givtigt m.h.p., at vi får afprøvet vore argumenter overfor en højtstående embedsmand.

60-året for Hiroshima-bomben.

”Jubilæet” fik overraskende stor omtale i såvel den skrevne presse som på TV. På DR’s hjemmeside www.dr.dk har der siden ca. 1.8. været et tema med overskriften ”Dagen der rystede verden”, hvor opbygningen af atombomber inkl. brintbomber er gennemgået. Også et verdenskort med angivelse af hvilke lande, der har atomvåben, og en kort omtale af disse landes indtræden i atomklubben, er tilgængelig.

DR2 havde den 2.8. en temaaften om Hiroshima-bomben med en dramatisering af optakten til bomben. Efterfølgende var der først orientering om et aktuelt atomvåben-relevant emne, nemlig Missile Defence, med interview af en embedsmand i Pentagon og en general, samt efterfølgende debat i studiet, hvor 2 mindre fremtrædende debatører drøftede projektet, nemlig Michael Ehrenreich, med-redaktør på Kristeligt Dagblad og Svend Auken fra Socialdemokraterne.

Endelig har der været en mindehøjtidelighed på selve dagen, den 6. august, i København. Mødet var arrangeret af Pugwash DK og Fredsakademiet. Flere andre fredsgrupper stod som medindbydere, herunder DLMK. Om eftermiddagen var der et seminar med titlen: ”Building a culture of peace” med flere udmærkede indlæg. Om aftenen var der indlæg ved den japanske ambassadør, mig selv på vegne af DLMK og endelig oplæsning af et meget stærkt brev fra en af grundlæggerne af Pugwash-bevægelsen af bekymrede videnskabsfolk, Sir Joseph Rotblat, som efterhånden er blevet 97 år gammel. Brevet var stilet til deltagerne i NPT-konferencen. Desværre deltog kun Jakob og jeg i mødet, og ikke andre fra DLMK, så vidt vides. Medvirkende hertil kan være, at mødet blevet flyttet hele 2 gange, seneste flytning kun 14 dage før datoen. Vi nåede at annoncere det foreløbige program i Info-bladet, hvor det planlagte mødested var Landstingssalen på Christiansborg. Mødet endte med at finde sted på Christianshavn Gymnasium.

Mødeaktiviteter.

Siden sidste landsmøde har der været verdenskongres i IPPNW, den 16. i rækken, der denne gang fandt sted i Beijing. Fra DK deltog Jakob, Nina, Cæcilie og mig. Som altid var det en god oplevelse at være til verdenskongres. Det var mange fine indlæg og en god stemning. Mest opløftende var det at erfare, at der er mange engagerede studenter, således at IPPNW’s overlevelse på kort sigt synes sikker. Som noget nyt fik vi igen 2 co-præsidenter (Ron McCoy, Malyasia, og Gunnar Westberg, Sverige). Også Hiroshimas borgmester, Akiba var tilstede og præsenterede projektet Borgmestre for Fred.

På kongressen fik vi også valgt en ny europæisk vice-president. Det blev Bjørn Hilt fra Norge, som afløste Herman Spanjaard fra Holland. Bjørn har lagt positivt ud med at bede om god kontakt til medlemsgrupperne og har også fået genoplivet de europæiske møder. Næste gang afholdes det i Frankrig til oktober. Bjørn holdt i marts en tale i Europaparlamentet.

Cæcilie deltog i februar i et seminar i England, som havde til formål at genoplive aktiviteterne i IPPNW. Hun har fremsendt referatet af mødet, som vi måske kan gennemgå sammen senere.

Den 2. oktober 2004 var der møde om Atomvåben og Ikke-vold, igen arrangeret af Dansk Pugwash, DLMK og Fredsakademiet. Flere af os deltog i mødet, der fandt sted på Nørrebro Medborgerhus i Kbh.

Medlemssituationen.

I år har 305 medlemmer betalt kontingent. Dermed må vi sige farvel til 35 tidl. medl. Dette er der ikke noget nyt i. Spørgsmålet er, hvornår vi når smertegrænsen, altså hvor vi ikke synes, at det giver mening at opretholde foreningen. Dette punkt er trods alt ikke nået endnu efter min mening.

Hjemmesiden.

Hjemmesiden www.dlmk.dk har nu existeret i 3 år. Erfaringer er høstet, bl.a. m.h.t. indsættelse af fotos. Den bliver ikke opdateret særlig tit, ca. hver 2. måned. I er alle velkomne til at indsende indlæg fra aviser o. a. til mig m.h.p. indsættelse på hjemmesiden. Den besøges af 5-6 personer/dag, hvilket jo ikke er imponerende, slet ikke sammenlignet med fred.dk. Det ville nok hjælpe med et mere spændende lay-out og hyppigere opdateringer. Men dette vil naturligvis være en dyr løsning og desuden skal vi have fat i én, som er interesseret i at være web-master i stedet for mig.

Povl Revsbech
formand

RELATED POST

Referat landsmøde 02.10.21.

Referat fra årsmødet i DLMK den 2/10 2021 Afholdt i Lille Strandstræde 10, Nyhavn. Til stede: Klaus Arnung (København), Povl…

Argumentationskatalog

Argumentationskatalog for dansk tilslutning til TPNW     ATOMVÅBEN Der findes flere end 13.000 atomvåben, hvoraf over 2.000 er klar…

Formandsberetning 2021

Formandsberetning 2021 Danske Læger mod kernevåben 2/10 2021   I foreningen Danske læger mod kernevåben arbejder vi på snart femte…

Generalforsamling i Lægernes Pension 2021.

Ved forårets generalforsamling i Lægernes Pension kommer ophør af investering i atomvåbenproduktion desværre ikke på dagsordenen som afstemningspunkt. På trods…