Formandsberetning 2003-04

Atomvåben.

I det forgangne år siden sidste landsmøde har vi set nogle positive tendenser på atomvåbenområdet. Således meddelte såvel Libyen som Iran i december 2003, at de nu ville tilslutte sig Ikke-spredningsaftalen (NPT) og herunder tillade inspektioner fra IAEA, FN’s organ for overvågning af atomenergianlæg. Disse tilsagn kom frem efter hård kritik af ikke mindst Iran’s atomkraftanlæg og ikke mindst efterretninger om, at Iran’s præstestyre hemmeligt arbejdede med at fremstille højt-beriget uran til brug for atombomber. Iagttagere vurderede, at Irans tilsagn om tilslutning til NPT skal ses som et forebyggende tiltag for at undgå invation a lá Irak under påskud om landets besiddelse af masseødelæggelsesvåben. Omvendt er tilslutning til NPT ikke nødvendigvis en garanti for, at et land ikke hemmeligt arbejder på at fremstille atomvåben, jævnfør Nordkorea.

Situationen i de erklærede atomvåbenstater er status quo. USA under præsident George W. Bush og hans neo-konservative rådgivere har nu en doktrin, der tillader USA og dets allierede at foretage forebyggende angreb, om nødvendigt med atomvåben, hvis præsidenten finder det påkrævet. Krigen mod Saddam Hussein startende 20. marts 2003 var første eksempel på udførelsen af denne doktrin. Det er også værd at bemærke, at USA forbeholder sig ret til at gå udenom FN’s sikkerhedsråd, såfremt dette ikke eentydigt bakker op om USA’s politik.

Missilforsvaret.

I starten af august i år underskrev Grønland, Danmark og USA en tillægsaftale til aftalen fra 1951 om Thule-basen. I tillægsaftalen gives USA lov til at opgradere radaranlægget på Thule-basen, således at det kan indgå i det ambitiøse missilforsvar (Missile Defence). USA har givet nogle modydelser til Grønland, f.eks. at det grønlandske flag fremover skal hejses på basen sammen med det danske og amerikanske, at amerikanske soldater, der forbryder sig mod grønlændere, kan retsforfølges i Grønland, og at USA vil bistå Grønland med diverse forskningsprojekter, hvis nærmere indhold må fastlægges senere.

Aftalen er således kulminationen på flere års debat om Missilforsvaret. Den tidligere SR regering var henholdende, men ikke direkte negativ overfor projektet, men den nuværende regering som bekendt er klart for, hvilket bl.a. kom til udtryk i publikationen fra Udenrigsministeriet ”Missilforsvar og Thuleradaren”, marts 2003. I IPPNW/DLMK har vi været modstandere af projektet, fordi det betyder en mulig militarisering af rummet, det ikke imødegår de mest sandsynlige metoder, som fremtidens terrorister vil betjene sig af, og endeligt slet ikke er færdigudviklet. Endelig har det betydet, at ABM-traktaten nu er skrinlagt, en traktat mellem USA og USSR som gik ud på, at hvert af de to supermagter kun måtte have et enkelt anti-missil batteri ved hovedstaden, men ellers ikke måtte udvikle missilforsvar for netop ikke at forrykke den såkaldte terrorbalance kaldet MAD (Mutual Assured Destruction). Vi frygter således også, at MD kan stimulere et nyt våbenkapløb, hvor focus særligt har været rettet mod Rusland og Kina. I december fremkom indikationer på, at Rusland overvejede at modernisere sine atomvåben, uden at MD blev nævnt direkte som en årsag hertil.

Selvom kun nogle få af den håndfuld test, som USA’s militær hidtil har gennemført, har været vellykkede, kan vi forvente, at præsident Bush om føje tid vil tage til Alaska for at indvie det anti-missil batteri, der er bygget op dér og så meddele, at Missil Defence nu er en realitet, der vil beskytte i hvert fald USA mod missilangreb. Så kan vi i DLMK/IPPNW sidde og ryste på hovedet nok så meget !!

Hjemmesiden.

Hjemmesiden har nu fungeret i et par år. Designet er stadig det samme som ved lanceringen og kunne godt trænge til opdatering. Hjemmesiden bestyres af mig selv og besøges af 7-10 om ugen. Jeg lægger løbende nye artikler/nyheder om atomvåben ind. Det drejer sig gerne om artikler fra Jyllands-Posten, Kristeligt Dagblad eller DR’s hjemmeside. Internettet er kommet for at blive og er blevet en naturlig del af nutidens informationssamfund. Som forening kan man ikke undlade at oprette en hjemmeside. Men den må løbende opdateres og også gerne moderniseres for ikke at miste sin interesse. Jeg vil gerne efter min beretning høre deltagernes mening om hjemmesiden og hvordan den kunne forbedres.

Medlemssituationen.

Sidste år betalte knap 400 kontingent, i år når vi højst op på 350. Vi skal således igen i år vinke farvel til ca. 50 mangeårige medlemmer, som nu vælger at sige stop. Vi forsøgte en medlemshvervning i slutningen i 2003 i Ugeskriftet ved at indrykke en halvsides annonce på fremtrædende plads 3 uger i træk. Kampagnen gav kun 1 nyt medlem, som reagerede på den første annonce. Som bekendt havde vi heller ikke den store succes med at hverve sygeplejemedlemmer. Vi må konkludere, tror jeg, at der i disse år ikke er mulighed for at udvide foreningens medlemsskare, idet interessen for atomvåben er beskeden, selvom begrebet masseødelæggelsesvåben jo er vældig meget oppe i tiden, jævnfør argumentationen for Irak-krigen.

Bladsamarbejdet.

Siden marts 2003 har vi haft et samarbejde med SLMK om bladet. Det har betydet en stor lettelse for vores bladredaktion, idet vi nu er to foreninger til at fylde bladets sider op. Bladet trykkes delvist med farvefotos og fremtræder i professionelt lay-out. Jeg synes, at vi kan være særdeles glade for blad-samarbejdet, der fungerer stort set problemfrit. De danske artikler fremsendes fra de svenske redaktører til Klaus og mig m.h.p. korrektur, inden de trykkes, og det fungerer fint.

Møder og indlæg i aviser.

Klaus Arnung har deltaget som oplægsholder på et møde arrangeret af den danske Pugwash-komité og Kbh.s Universitet om ”Den oversete kernevåbentrussel” den 29.01.04., mødet, der var velbesøgt, blev refereret af Jacob Obbekjær i blad nr. 96 fra marts måned.

Niels Dahm har haft artikel om DLMK/IPPNW i Lægekredsforeningsbladene for Sønderjylland og Fyn. Artiklen kan sagtens bruges i de øvrige lægekredsforeningsblade.

Afslutning:

I næste måned afholder IPPNW sin 16. Verdenskongres. Forberedelsespapirerne vidner om, at der stadig er masser af liv i foreningen og at der er mange dedikerede lægekolleger rundt om i medlemslandene, der gør et utroligt stort stykke arbejde for foreningen. Vi kan ikke rose os af samme aktivitetsniveau i DLMK, men alligevel ved vi, at der regnes med os og at vi trods alt godt kan være vores indsats bekendt igennem de 21 år, vi nu har eksisteret!

Tak for jeres opmærksomhed!

Povl Revsbech
formand

RELATED POST

Referat landsmøde 02.10.21.

Referat fra årsmødet i DLMK den 2/10 2021 Afholdt i Lille Strandstræde 10, Nyhavn. Til stede: Klaus Arnung (København), Povl…

Argumentationskatalog

Argumentationskatalog for dansk tilslutning til TPNW     ATOMVÅBEN Der findes flere end 13.000 atomvåben, hvoraf over 2.000 er klar…

Formandsberetning 2021

Formandsberetning 2021 Danske Læger mod kernevåben 2/10 2021   I foreningen Danske læger mod kernevåben arbejder vi på snart femte…

Generalforsamling i Lægernes Pension 2021.

Ved forårets generalforsamling i Lægernes Pension kommer ophør af investering i atomvåbenproduktion desværre ikke på dagsordenen som afstemningspunkt. På trods…