FN vedtager atomvåbennedrustning

I onsdags (23.09.09) fremlagde han sin udenrigspolitiske strategi og sit nye engagement i det globale samarbejde for hele FN-forsamlingen. I går, 24 timer senere, forsøgte præsident Obama så at sætte handling bag ordene ved selv at lede mødet i FN’s Sikkerhedsråd. For kun femte gang i historien holdt rådet møde på statslederniveau – for første gang ledet af en amerikansk præsident og med bl.a. Ruslands præsident Medvedev og Kinas Hu Jintao om bordet.

Obama valgte tema
Som denne måneds formand for Sikkerhedsrådet kunne USA vælge mødetemaet og valgte nedrustning. Obama talte om sin vision for en verden uden atomvåben – et mål, han først introducerede i sin såkaldte Prag-tale i foråret: ”Vi har ingen illusioner om, at det ikke bliver vanskeligt. Men så er der også dage som i dag, der skubber os fremad; dage som fortæller en anden historie”.

Rådet vedtog i enstemmighed en resolution, hvori det binder sig til at arbejde for nedrustning og begrænse eksporten af nukleart materiale og også bekræfter, at spredning af atomvåben er en trussel mod den internationale fred og sikkerhed. Teksten til den såkaldte resolution 1887 er skrevet af amerikanerne, som dog ikke fik russisk og kinesisk accept af at nævne Iran og Nordkorea direkte. Den nævner derimod de resolutioner, der beskæftiger sig med de to lande, og ifølge Det Hvide Hus er aftalen i det hele taget en styrkelse af arbejdet for at sikre ikke-spredning og nedrustning – og også for til at forhindre, at civile atomprogrammer udvikler sig til militære, som Vesten frygter, at det er ved at ske i Iran.

Nævnt ved navn
Både Iran og Nordkorea har tidligere nægtet at samarbejde og enten ikke lukket internationale inspektører ind eller givet dem begrænset adgang. I sin tale nævnte Obama begge lande ved navn og sagde, at ”international lov er ikke et tomt løfte”. Rådets aftale indeholder dog ikke hverken nye sanktioner eller fornyet pres på de to lande.

Presset på Iran er derimod tema for et møde mellem USA, Rusland, Kina, Frankrig, Storbritannien, Tyskland og Iran i næste uge. Så først her vil det vise sig, om amerikanske diplomaters oplevelse af et mildere stemt Rusland kan veksles til faktiske resultater. Også Kina har hidtil sagt, at sanktioner ikke er vejen frem.

Kritikere har peget på, at Obama-regeringen bruger for megen energi på internationale traktater, som giver få resultater i praksis. Men Det Hvide Hus presser også på for at få en aftale om en globalt stop for produktion af uran og plutonium til våbenbrug samt for at få USA’s kongres til at acceptere et stop for prøvesprængninger.

Skrevet af Louise With, Dagbladet Information’s korrespondent 25.09.09

RELATED POST

Atomvåben: Katastrofale humanitære konsekvenser

Impleo FlipPage : 3911964 (impleoweb.no)

Forbud mod Atomvåben

Open Letter in Support of the2017 Treaty on the Prohibition of Nuclear WeaponsUnder embargo until 21 September 2020, 00:00 UTCThis…

50 år efter atomaftale tikker dommedagsuret stadig

For 50 år siden var Den Kolde Krig tæt på kogepunktet, og man havde i de foregående år flere gange…

Holger K. Nielsen: Verden er blevet mere usikker

Verden er blevet mere usikker med årene, blandt andet fordi irrationelle aktører såsom Nordkorea er bevæbnet med atomvåben. Det skaber…