Danmark og Grønland bør sige nej til Missilskjoldet

MF Kim Andersen (V) fremlagde i KD 8/5 en række argumenter for, hvorfor han og den danske V-K regering mener, at Danmark bør bakke op om præsident Bush’s planer om et forsvar mod missiler fra terrorist-regimer, også kaldet Missilskjoldet. I Læger Mod Kernevåben, en international forening af læger, som opstod i starten af 1980’erne p.gr.a. stærk bekymring over risikoen for en atomkrig og tildelt Nobels Fredspris i 1985, mener vi tværtom, at Missilskjoldet er en dårlig ide, som DK ikke bør støtte. I det følgende vil jeg argumentere for dette synspunkt. 1) Projektet er udtryk for den tankegang, at USA har mange fjender rundt om i verden, som man derfor må beskytte sig imod med alle midler. I stedet burde den amerikanske regering spørge sig selv, hvorfor USA har alle disse fjender. Vi tror, at en del af forklaringen skal søges i USA’s unilateralisme, dvs. at USA i de senere år har nægtet at indgå i internationale traktater, som på nogen måde indskrænker landets handlefrihed. Det drejer sig om Kyoto-aftalen om miljøet, traktaten om den internationale krigsforbryderdomstol, traktaten om forbud mod landminer, traktaten om forbud mod atomprøvesprængninger m.fl. USA’s enegang sås også tydeligt i optakten til Irak-krigen. 2) Internationalt samarbejde og tilnærmelser til despotiske regimer er bedre end konfrontation og krig. Et aktuelt eksempel herpå er forholdet til Nordkorea, hvor præs. Clinton havde indledt en tilnærmelsespolitik til styret, hvorunder regimet viste en vis vilje til samarbejde omkring atomenergi og forbudet mod udvikling af atomvåben. Da præs. Bush kom til magten, afbrød han straks disse forbindelser og kom i stedet med hårde udfald mod regimet. I dag står vi med et land, som er stærkt forarmet og udhungret, men som samtidigt har meldt sig ud af Ikke-spredningsaftalen for atomvåben, og som nu menes at have flere atombomber klar, foruden missiler til fremførelse af disse våben. 3) Teknologien til nedskydning af indkommende missiler er slet ikke tilnærmelsesvis færdigudviklet. Der har i mange år eksisteret teknologi, som kan nedskyde fjendtlige missiler i startfasen (varmesøgende missiler), men så snart raketmotoren er udbrændt er det langt sværere at nedskyde et hurtiggående missil. De forsøg, der hidtil er foretaget af det amerikanske militær og dets kontrakthavere er ikke realistiske i den forstand, at tidspunkt og baneretning for den ”fjendtlige” missil har været kendt på forhånd af nedskydningsteamet. I øvrigt har de hidtil gennemførte forsøg vist flere ”fejlskud”. 4) Missilskjoldet kan føre til øget oprustning i verden. Selvom USA bedyrer, at Missilskjoldet netop ikke er vendt mod Ruslands og Kinas atomvåben, er det uforudsigeligt, om projektet vil føre til, at høgene i de pågældende landes centralledelse får vind i sejlene til at forlange øget oprustning. For øjeblikket er der en vestlig orienteret præsident i Rusland (V. Putin), men det kan se helt anderledes ud om 5 – 10 år.

Danmark kan og skal ikke bestemme, om USA vil anskaffe sig et Missilskjold, men vi kan som en nær allieret af USA godt tillade os at være kritiske i vor dialog med supermagten. Vi mener, at DK af ovennævnte grunde sammen med Det Grønlandske Hjemmestyre bør sige nej til USA’s anmodning om at få tilladelse til opgradering af varslingsradaren i Thule, som påtænkes anvendt til Missilskjoldet.

Povl Revsbech
Formand, Danske Læger Mod Kernevåben, Langdalsvej 40, 8220 Brabrand.

Trykt i Kristeligt Dagblad 26.05.03

RELATED POST

Europa siger ja tak til hullet missilskjold

De europæiske NATO-lande vil i dag (20. nov. 2010) på et topmøde i Lissabon sige ja tak til at komme…

USA ønsker at samarbejde med Rusland om Missilskjoldet

USA vil overveje udviklingen af det omstridte missilskjold i Europa, hvis Rusland går ind på at hjælpe med at forhindre,…

Canada siger nej til Missilskjoldet

Den canadiske regering har efter længere tids intern debat sagt nej til at deltage i USA’s ambitiøse, men teknisk problematiske…

Mislykket test af raketskjoldet

I 2002 bebudede den amerikanske præsident, George W. Bush, at raketskjoldet kunne tages i brug inden udgangen af i år.…