Generalforsamling i Lægernes Pension 2021.

Ved forårets generalforsamling i Lægernes Pension kommer ophør af investering i atomvåbenproduktion desværre ikke på dagsordenen som afstemningspunkt. På trods af vores forsøg på at sikre den nødvendige diskussion og vedtagelse, viste der sig uforudsete hindringer. Vi håber, at det…

Landsmøde 17.10.20

Danske Læger mod Kernevåben Formandsberetning 2020 Situationen på kernevåbenområdet er forværret siden vi sidst mødtes til landsmøde. Forholdet mellem stormagterne er blevet yderligere anspændt, og den relative balance mellem dem er blevet mere ustabil. Ny teknologi inden for missilforsvar, rumvåben…

Referat af Landsmøde 17.10.20

Referat fra årsmødet i DLMK den 17/10 2020 afholdt i Lille Strandstræde 10, Nyhavn. Til stede: Klaus Arnung (København), Povl Revsbech (Aarhus), Kim Birkedahl (København), Gunner Nielsen (Horsens) og Sverre Barfod (Frederiksværk). Valg af dirigent: Overflødigt. Mødet konstateredes rettidigt indkaldt.…

Tale ved Hiroshima dagen 06.08.20

Tale ved Hiroshimadagsarrangementet i Cinemateket 6/8 2020 God aften og tak for invitationen Mit navn er Klaus Arnung. Jeg er formand for foreningen Danske læger mod kernevåben, som blev stiftet i 1981 som den danske afdeling af Internationale Læger for…

Brev til medlemmerne feb. 2020 (kontingentopkrævning)

                                                                                                       Februar 2020 Kære kollega og medlem af Danske Læger mod Kernevåben. Det er nu tid at betale kontingent for 2020, kr 300 for læger og 100 kr for stud. med`er. Betaling kan ske via netbank til reg.nr. 1551, konto…

Brev til Udenrigspol. Nævn

Danske Læger Mod Kernevåben tilsluttet International Physicians for the Prevention of Nuclear War og ICAN                                                                                                                                    November 2019. Kære Du modtager dette i din egenskab af medlem eller stedfortræder i Det Udenrigspolitiske Nævn. Først tillykke med valget…

Alvorlige sundhedstrusler ved atomoprustning

Alvorlige Sundhedstrusler Klimaforandringer er en kendsgerning, og udgør en alvorlig global sundhedstrussel, som er kommet for at blive. Med klimaforandringerne følger en accelererende forarmning af biodiversitet, som også er uigenkaldelig. Atomvåbnene er en anden ekstremt alvorlig og katastrofal sundhedstrussel, der…

Formandsberetning 2019

Danske Læger mod Kernevåben Formandsberetning for 2019   For DLMK har det forløbne år ikke budt på den store aktivitet. Vi har koncentreret os om disse års vigtigste agenda, nemlig den i FN vedtagne traktat om forbud mod kernevåben, som…

Formandsberetning 2015

Formandsberetning ved DLMK’s Landsmøde 5. sept. 2015 Siden DLMK’s Landsmøde 20.sept. 2014 har DLMK’s aktiviteter bestået af: Okt.-14 brev fra John Loretz, IPPNW, der fortæller om WMA’s (World Medical Association) resolution om atomvåben. J.L. beder de nationale IPPNW-affilias om at…