Brev til Udenrigsministeren om Klyngebomber

20. maj 2008
Hr. udenrigsminister
Per Stig Møller
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
———

Kære Per Stig Møller

Vedr. klyngebomber.

I februar 2003 skrev undertegnede (ND) på vegne af Danske Læger Mod Kernevåben et brev til daværende forsvarsminister Svend Aage Jensby. Brevet var inspireret af nogle artikler i Jyllands Posten februar 2003. Mit brev omhandlede – i uddrag – facts fra nævnte artikler. Således, at forsvaret havde et ukendt antal klyngebomber af typen “Mk20Rockey”, der minder om de antipersonelminer, som Ottawa-konventionen forbyder. Klyngebomber dræbte og lemlæstede under Vietnam-krigen titusinder af civile. De er endnu mere følsomme for berøring end de forbudte landminer (Bo Bischoff, chef for Danish Demining Group). Et uanstændigt våben, idet 5-15 % ligger ueksploderede, forveksles ofte med små, gule nødhjælpspakker. Professionelt minerydningspersonel har selv mistet mange folk, f.eks. i Afghanistan. FN anslår, at der i Laos er 500.000 ueksploderet ammunition, under Golfkrigen anvendtes 300-500.000 klyngebomber resulterende i 1600 civile dræbt og 2500 sårede. Af alle civile dræbt som følge af miner og andet explosiver efter Kosovokampagnen blev 31,6% dræbt af klyngebomber, 12,9% af landminer.

Alle det norske forsvars klyngebomber er nu under destruktion. Human Rights Watch og Den Internationale Kampagne til Forbud mod Landminer (ICBL) mener, at et forbud mod klyngebomber bør indskrives i Ottawakonventionen.
Ifølge artiklerne i J.P afviste det danske forsvar at afskaffe sine klyngebomber.

Brevet til forsvarsministeren fra DLMK var en henstilling til regeringen om at arbejde aktivt for et internationalt forbud mod produktion og anvendelse af klyngebomber i lighed med landminekonventionen, måske indbygget i denne.

Svend Aage Jensby svarede 20.marts 2003 med oplysning om, at det er regeringens klare holdning, at alle nødvendige skridt skal tages for at forbyde eller begrænse anvendelse af våben som må anses for unødigt skadevoldende eller ramme i flæng, bedst gennem internationalt samarbejde i FN og lignende fora. En ensidig dansk beslutning er af mindre betydning. Danmark har siden 2001 arbejdet for, at klyngebomber er udstyret med selvdestruktionsmekanismer. Forsvaret har besluttet, at Mk Rockey klyngebomber ikke skal indgå i flyvevåbnets aktive arsenal. En evt. nyanskaffelse vil blive vurderet i lyset af forhandlinger om forbud mod brug af visse typer af klyngebomber.

I dagbladet Information torsdag 17.april 2008 ses 3 artikler om klyngebomber ( problemet selvfølgelig også behandlet i udenlandske artikler). Det fremgår, at regeringen har besluttet at beholde klyngebomber, tilsyneladende typen DM 1383. Denne skulle, efter norske tests, have en lav fejlrate. Men disse tests er upålidelige, i følge eksperter, og tidligere artikler har vist fejlrate på 5-15 %, altså ueksploderede, således bombletter i Sydlibanon ( her blev kastet 4 mill. bombletter). Halvandet år efter krigen i Libanon er store dele af denne region stadig forurenet af bombletterne, 27 civile libanesere er dræbt af disse og 218 lemlæstet. Andre 13 soldater eller mineryddere har mistet livet. Store dele af landbrugsjorden er fortsat farlig at færdes på. Der er fundet fejlrate på henholdsvis 9,6, 11,5 og 12,2% i 3 undersøgelser af de i Libanon anvendte klyngebomber ( Forsvarets Forskningsinstitut i Oslo og Norsk Folkehjælp)

Et hundrede og firs lande mødes i Dublin i maj for at vedtage et forbud mod klyngebomber, der forårsager “uacceptabel skade” ! .Altså formodes man at enes om en acceptabel fejlrate af ueksploderede blombletter, “5-10% er for meget”, citeres udenrigsministeren for at sige.
Den danske regering vil beholde typen DM 1383, og anfører en fejlrate på o,5%, hvilket er helt uholdbart, raten kan være op til 5% anfører eksperter. Per Stig Møller udtaler, at hans opgave er at forhandle en aftale på plads, som kun tillader klyngebomber med den laveste fejlrate.

Der kan diskuteres i en uendelighed hvor sikre og “intelligente” klyngebomber/bombletter er, og hvilken procentdel ueksploderede man finder acceptabelt, men denne tilgang til problemet er uacceptabel og amoralsk. Klyngebomber er modbydelige våben, der rammer i flæng, hvad våben netop ikke må gøre efter internationale konventioner, i lighed med landminekonventionen. Forbud mod dem bør indbygges i denne eller få egen forbudskonvention. 1 barn dræbt eller lemlæstet er 1 barn for meget. Det gælder selvfølgelig også civile og mineryddere i almindelighed.
Danmark bør ikke acceptere en passende lav fejlrate, men arbejde for et totalt forbud mod klyngebomber.

Med venlig hilsen

Povl Revsbech, formand for Danske Læger Mod Kernevåben
Langdalsvej 40, 8220 Brabrand, e-mail: revsbech@dadlnet.dk

Niels Dahm, bestyrelsesmedlem i Danske Læger Mod Kernevåben, Hovedvejen 14, Avernakø, 5600 Faaborg, e-mail: dahm@avernak.dk

Kopi sendt til forsvarsminister Svend Gade, forsvarspolitisk udvalg, udenrigspolitisk nævn

RELATED POST

Referat landsmøde 02.10.21.

Referat fra årsmødet i DLMK den 2/10 2021 Afholdt i Lille Strandstræde 10, Nyhavn. Til stede: Klaus Arnung (København), Povl…

Argumentationskatalog

Argumentationskatalog for dansk tilslutning til TPNW     ATOMVÅBEN Der findes flere end 13.000 atomvåben, hvoraf over 2.000 er klar…

Formandsberetning 2021

Formandsberetning 2021 Danske Læger mod kernevåben 2/10 2021   I foreningen Danske læger mod kernevåben arbejder vi på snart femte…

Generalforsamling i Lægernes Pension 2021.

Ved forårets generalforsamling i Lægernes Pension kommer ophør af investering i atomvåbenproduktion desværre ikke på dagsordenen som afstemningspunkt. På trods…