Brev til medlemmerne feb. 2020 (kontingentopkrævning)

                                                                                                       Februar 2020

Kære kollega og medlem af Danske Læger mod Kernevåben.

Det er nu tid at betale kontingent for 2020, kr 300 for læger og 100 kr for stud. med`er.

Betaling kan ske via netbank til reg.nr. 1551, konto nr. 8039100. Husk at oplyse dit navn og gerne også din e-mail adresse.

Besøg gerne vores hjemmeside: danskelaegermodkernevaaben.dk

I januar stillede The Bulletin of the Atomic Scientists viserne på det såkaldte Dommedagsur frem til 100 sekunder i midnat, det tætteste på katastrofen, siden uret etableredes i 1947. Udover atomtruslen er i de seneste år også medregnet klimaforandringer, ligesom cyberangreb og falske nyheder betragtes som elementer, der kan forværre situationen yderligere i en verden, hvor flere af de hidtidige sikkerhedsaftaler er under afvikling.

Ved siden af urets symbolik foregår imidlertid også en uheldssvanger udvikling, hvor kernevåbenmagterne har lanceret en ny tilgang til eventuel nedrustning, nemlig at opfordre til at fokusere på ”de underliggende sikkerhedsproblemer, der har ført til kernevåbenproduktionen”. Lykkes dette, undermineres forpligtelserne i Ikke-spredningstraktaten NPT, hvor nedrustning i sig selv anses som en tillids- og sikkerhedsskabende metode; kernevåbnene legitimeres og nedrustning forhindres.

I modsætning hertil står FN-traktaten om forbud mod atomvåben (TPNW). Traktaten er nu ratificeret af 35 stater og forventes at blive det af de nødvendige 50 i løbet af et års tid. Herefter er traktaten international gældende lov, og den sidste klasse af inhumane masseødelæggelsesvåben vil være forbudt.

Forbudstraktaten er ikke mindst et signal om en grundlæggende moralsk afvisning af atomvåben; enhver brug af disse våben er uacceptabel i lyset af den humanitære katastrofe, som vi ved vil opstå, hvis disse våben skulle blive brugt igen.

Meget tyder på, at befolkningerne bakker op om dette synspunkt. Nylige opinionsundersøgelser fra Finland og Sverige viser således, at ca. 80 % går ind for, at deres land skal underskrive forbudstraktaten, mens under 10 % er imod dette. – Det kunne være interessant med tilsvarende undersøgelser fra Danmark også!

DLMK har for nyligt skrevet til medlemmerne af Folketingets Udenrigspolitiske Nævn og opfordret til en ændret dansk holdning til FN`s forbud mod atomvåben. Desværre er debatten og interessen for emnet herhjemme som bekendt minimal.

Jeg vil sluttelig omtale, at DLMK har udvirket, at Lægernes Pensionskasse på generalforsamlingen den 24. april i Århus, skal tage stilling til at afvikle de sidste investeringer i firmaer, der er involveret i atomvåbenproduktion. Vores pensionsmidler skal selvfølgelig placeres i virksomheder, der laver produkter, som kan forbedre vores fremtid og ikke i våben, der kan udradere den.

 

Venlig hilsen

Klaus Arnung, 

Formand DLMK  

k.arnung@dadlnet.dk

 

 

RELATED POST

Generalforsamling i Lægernes Pension 2021.

Ved forårets generalforsamling i Lægernes Pension kommer ophør af investering i atomvåbenproduktion desværre ikke på dagsordenen som afstemningspunkt. På trods…

Landsmøde 17.10.20

Danske Læger mod Kernevåben Formandsberetning 2020 Situationen på kernevåbenområdet er forværret siden vi sidst mødtes til landsmøde. Forholdet mellem stormagterne…

Referat af Landsmøde 17.10.20

Referat fra årsmødet i DLMK den 17/10 2020 afholdt i Lille Strandstræde 10, Nyhavn. Til stede: Klaus Arnung (København), Povl…

Borgerforslag om Forbud mod Atomvåben er nu åben for underskrift

Folketingets Administration har gennemgået borgerforslaget "Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben." og vurderet, at forslaget holder sig…