Brev til de danske borgmestre

1. oktober 2007
Kære borgmester

I august 1945 kastede amerikanske fly 2 atombomber over henholdsvis Hiroshima og Nagasaki i Japan.
Bomberne var på henholdsvis 13 kiloton (sv.t. 13.000 tons trotyl) og 15 kiloton. I Hiroshima dræbtes straks 68.000 mennesker, og et lignende antal døde i ugerne derefter af strålesyge og kvæstelser. Der var lignende tal for Nagasaki. Efterfølgende opstod mange cancertilfælde. Atombomben over Hiroshima var ikke særlig stor efter vor tids målestok, idet atombomber på f.eks. 1 megaton (sv.t. 1 mio. tons trotyl) og mere siden er fremstillet af USA og Sovjetunionen. På basis af ovenstående og talrige prøvesprængninger kan beregnes, at en atombombe på 1 megaton over en storby vil kræve 500.000 – 1 mio. døde og et lignende antal kvæstede. Sundhedsvæsenet vil samtidig blive sat ud af spillet.

En væsentlig reduktion af atommagternes enorme arsenaler af atomvåben har fundet sted, men er gået i stå, og USA og Rusland forsker i nye typer.

Mange NGO’er verden over samarbejder om at øge presset for at få etableret en international aftale om forbud mod atomvåben, ligesom der i flere år har været internationalt bindende traktater, der forbyder kemiske og biologiske våben. International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW)- herunder Danske Læger Mod Kernevåben – og Pugwash Conferences On Science And World Affairs arbejder for afskaffelsen af kernevåbnene.

Når vi skriver til dig, er det for at fortælle om en anden betydningsfuld organisation: Mayors for Peace, som samarbejder med IPPNW, og mange andre NGO’er i fredens og nedrustningens tjeneste. Vi vil opfordre dig til at tilmelde dig denne organisation, der nu tæller 1.732 borgmestre i 122 lande. Mayors for Peace arbejder med mange fredsskabende initiativer, og specielt for afskaffelse af atomvåben, således at kampagnen “Abolition 2020” – det mål, at alle atomvåben skal være skrottet år 2020 – har højeste prioritet. Mayors for Peace deltager i og arrangerer møder verden over i samarbejde med FN med det formål at presse atommagterne til at overholde deres traktatlige forpligtelser om atomvåbennedrustning

IPPNW , Pugwash og Mayors for Peace kræver, at atommagterne må overholde deres traktatlige forpligtelser og skrotte atomvåbnene. Herved vil interessen hos ikke-atomvåbenlande for anskaffelse mindskes. Dertil kommer, at så længe der findes atomvåben, vil der være fare for at disse anvendes, og eksperter, f.eks. det svenske sikkerhedspolitiske institut SIPRI vurderer, at faren herfor er klart øget.

Meningsmålinger i flere lande har vist, at et flertal ønsker, at deres land ikke besidder atomvåben.
Der er således gode grunde til at arbejde for afskaffelsen af disse masseødelæggelsesvåben, og her har Mayors for Peace meget stor betydning. Så vi håber, at du vil tilslutte dig.
Borgmester Akiba, Hiroshima, Præsident for Mayors for Peace kommer til København i efteråret 2007. Der vil blive arrangeret møder med borgmester Akiba.

Vedlagt: “Registration Form”, “Invitation to Mayers for Peace”, ” AboutUs”, og “Members List”.

Yderligere oplysninger kan fås på www.mayorsforpeace.org

Med venlig hilsen

John Avery
formand Pugwash,Danmark
E-mail: john@ccs.ki.ku.dk

Povl Revsbech
formand
Danske Læger Mod Kernevåben
E-mail: revsbech@dadlnet.dk

RELATED POST

Referat landsmøde 02.10.21.

Referat fra årsmødet i DLMK den 2/10 2021 Afholdt i Lille Strandstræde 10, Nyhavn. Til stede: Klaus Arnung (København), Povl…

Argumentationskatalog

Argumentationskatalog for dansk tilslutning til TPNW     ATOMVÅBEN Der findes flere end 13.000 atomvåben, hvoraf over 2.000 er klar…

Formandsberetning 2021

Formandsberetning 2021 Danske Læger mod kernevåben 2/10 2021   I foreningen Danske læger mod kernevåben arbejder vi på snart femte…

Generalforsamling i Lægernes Pension 2021.

Ved forårets generalforsamling i Lægernes Pension kommer ophør af investering i atomvåbenproduktion desværre ikke på dagsordenen som afstemningspunkt. På trods…