Brev til medlemmerne feb. 2020 (kontingentopkrævning)

                                                                                                       Februar 2020 Kære kollega og medlem af Danske Læger mod Kernevåben. Det er nu tid at betale kontingent for 2020, kr 300 for læger og 100 kr for stud. med`er. Betaling kan ske via netbank til reg.nr. 1551, konto…

Brev til Udenrigspol. Nævn

Danske Læger Mod Kernevåben tilsluttet International Physicians for the Prevention of Nuclear War og ICAN                                                                                                                                    November 2019. Kære Du modtager dette i din egenskab af medlem eller stedfortræder i Det Udenrigspolitiske Nævn. Først tillykke med valget…

Alvorlige sundhedstrusler ved atomoprustning

Alvorlige Sundhedstrusler Klimaforandringer er en kendsgerning, og udgør en alvorlig global sundhedstrussel, som er kommet for at blive. Med klimaforandringerne følger en accelererende forarmning af biodiversitet, som også er uigenkaldelig. Atomvåbnene er en anden ekstremt alvorlig og katastrofal sundhedstrussel, der…

Formandsberetning 2019

Danske Læger mod Kernevåben Formandsberetning for 2019   For DLMK har det forløbne år ikke budt på den store aktivitet. Vi har koncentreret os om disse års vigtigste agenda, nemlig den i FN vedtagne traktat om forbud mod kernevåben, som…