Alvorlige sundhedstrusler ved atomoprustning

Alvorlige Sundhedstrusler

Klimaforandringer er en kendsgerning, og udgør en alvorlig global sundhedstrussel, som er kommet for at blive. Med klimaforandringerne følger en accelererende forarmning af biodiversitet, som også er uigenkaldelig.

Atomvåbnene er en anden ekstremt alvorlig og katastrofal sundhedstrussel, der aldrig bør forblive en vedvarende kendsgerning i fremtiden. Vi ved hvilke katastrofale humanitære følger detonation af atomvåben forårsager – tænk på Hiroshima og Nagasaki i august 1945. Vi ved også, at detonation af selv få atomvåben kan forårsage klimaforandringer, dels grundet støv og smog i atmosfæren, der reducerer sollyset og ødelægger landbrug, dels grundet radioaktivitet.

Et katastrofescenarie vil være detonation af atomvåben i tæt bebyggelse, her skal dødstallet tælles i hundrede tusinder, og sundhedsvæsen og beredskab vil være sat ud af spillet.

Vi ved, at atommagterne arbejder med at forny og modernisere deres atomvåben for enorme summer.

Siden 1987 har INF-traktaten været en hjørnesten i atomvåbenbalancen, idet den har forbudt opstilling af kort- og mellemdistanceraketter, der kan bære atomvåben. USA har beskyldt Rusland for opstilling af nye typer raketter, og har nu opsagt INF-traktaten fra og med august 2019.  Herefter har Rusland gjort det samme, beskyldende USA for opstilling af missilforsvarsraketter. Der er nu frygt for et nyt våbenkapløb, som også vil true Europa.

I juli 2017 vedtog 122 lande i FN-regi en traktat, der forbyder atomvåben. Denne traktat er nu foreløbig signeret af 51 lande og ratificeret af 23 lande. Når 50 lande har ratificeret traktaten, træder den i kraft.

Et flertal i det danske Folketing har ikke ønsket at tilslutte sig forbudstraktaten.

Danske Læger Mod Kernevåben (DLMK) har i mange år arbejdet for afskaffelse af atomvåbnene, gennem oplysning og henvendelse til beslutningstagerne f.eks. ved de årlige møder i NPT-regi i FN.

Dommedagsuret stilles een gang årligt af tidsskriftet The Bulletin of the Atomic Scientists og viser nu 2 min. i midnat, med reference til atomkrigstruslen og klimaforandringerne. Da Den Kolde Krig var på sit højeste, viste uret 3 min i midnat.

Kære kolleger, styrk DLMK i kampen mod atomvåbnene ved at melde Jer ind i DLMK. Kontakt formand Klaus Arnung, tlf. 45661181, e-mail: k.arnung@dadlnet.dk eller Povl Revsbech, tlf. 86264717, e-mail: povl.revsbech@gmail.com eller Niels Dahm, tlf. 62618361, e-mail: dahm@avernak.dk eller Sarah Byberg, tlf. 50247452, e-mail: sabyberg@gmail.com.

Medlemskab koster kr.300/år, kr. 100/år for stud.med.er.

På vegne af DLMK

Klaus Arnung (formand), Povl Revsbech, Sarah Byberg, Niels Dahm

Trykt i Ugeskrift for Læger 14.10.19 under Debat.

 

 

 

 

 

 

RELATED POST

Referat landsmøde 02.10.21.

Referat fra årsmødet i DLMK den 2/10 2021 Afholdt i Lille Strandstræde 10, Nyhavn. Til stede: Klaus Arnung (København), Povl…

Argumentationskatalog

Argumentationskatalog for dansk tilslutning til TPNW     ATOMVÅBEN Der findes flere end 13.000 atomvåben, hvoraf over 2.000 er klar…

Formandsberetning 2021

Formandsberetning 2021 Danske Læger mod kernevåben 2/10 2021   I foreningen Danske læger mod kernevåben arbejder vi på snart femte…

Generalforsamling i Lægernes Pension 2021.

Ved forårets generalforsamling i Lægernes Pension kommer ophør af investering i atomvåbenproduktion desværre ikke på dagsordenen som afstemningspunkt. På trods…