Afholdte og Planlagte Aktiviteter

13. -15. December 2002: Nuclear Weapons Inheritance Training, København.
10.-15. Juni 2003: IPPNW europæisk studentermøde i Tyskland.
September 2004: IPPNW verdenskongres i Beijing.

Tidligere studenteraktiviteter

1999-2002
– Har Fundraiset for Østeuropæiske studenter
– Har hjulpet med at organisere en workshop om ”Abolition 2000” i Oslo.
– Har deltaget i dialogmøder i det danske udenrigsministerium.
– Har oversat materiale til danske aviser.
– Bidrager løbende til artikler i DLMK’s nyhedsbrev.
– Har deltaget I pilotprojektet for the “Nuclear Weapons Inheritance Project” (med deltagelse I delegationer til Rusland, Frankrig, Indien og Pakistan.
– Har deltaget I dialoger med beslutningstagere I Moskva, London og Washington DC.

Nuværende projekter

– Nuclear Weapons Inheritance Project
Danske lægestuderende er med til at arrangere The Nuclear Weapons Inheritance Project. Projektet blev initieret I Uppsala ved det Europæiske studentermøde I foråret 2001. I efteråret 2001/foråret 2002 rejste en række studerende fra Sverige, Norge, Danmark og USA til atomvåbenlande for at indgå i dialog med lokale medicinstuderende om atomvåbendoktrinen og alternative sikkerhedsstrategier. Målet var at skabe opmærksomhed om atomvåbendiskussionen blandt den yngre generation i lande med atomvåben, for på sigt at skabe mere socialt bevidste borgere i de pågældende lande og på kort sigt at skabe kontakter til lokale studerende. Disse kontakter påtænkes at blive brugt i den næste fase af projektet, der blev initieret i København i december 2002. Pilotprojektet var finansieret af Svenske Læger mod Kernevåben og det svenske udenrigsministerium.

Anden fase af the Nuclear Weapons Inheritance Project blev initieret ved en træningsweekend i København, hvor en række nye deltagere i projektet blev trænet i dialogteknik samt grundlæggende viden om atomvåben. Undervisningen blev forestået af Dr. Ira Helfand (PSR-USA), Dr. Hans Levander (Svenske Læger mod Kernevåben) og Janet Bloomsfield (The Oxford Research Group). Træningen blev overværet af europæiske studenter og satte fokus på amerikansk atomvåben politik.

I foråret 2003 vil en tilsvarende træning finde sted i Sydasien, hvor studenter fra Pakistan, Indien og Nepal vil være deltagere og hvor fokus vil være på Sydasien og atomvåben. Der er på nuværende tidspunkt desuden planer om en træning af amerikanske studerende i foråret 2003.

Fra april 2003 vil delegationer af studerende begive sig til en række atomvåbenlande, for at foretage dialoger med studerende. Den foreløbig plan er: Indien/Pakistan (april 2003), Rusland (maj 2003), Kina (september 2003), USA (oktober 2003), England/Frankrig (foråret 2004).

Projektet vil blive afsluttet og rapporteret på IPPNW’s verdenskongres i Beijing i september 2004.

For yderligere informationer kan projektbeskrivelsen for Nuclear Weapons Inheritance projektet ses som en anden ‘nyhed’ her på hjemmesiden.

Dialogues with decision-makers
I forbindelse med the Nuclear Weapons Inheritance Project vil danske lægestuderende deltage i delegationer til atomvåbenhovedstæder, hvor grupper af læger vil indgå i dialog med beslutningstagere. Dette vil blive koordineret med the Nuclear Weapons Inheritance Project. Håbet er at bidrage de studerende ny viden og erfaringer, så de i fremtiden kan indgå som medlemmer af lægedelegationerne. Projektet koordineres af Mats Sundberg fra Svenske Læger mod Kernevåben og DLMK-lægerne Povl Revsbech og Anton Aggernæs og den danske nationale studenterrepræsentant, Cæcilie Buhmann, sidder i styregruppen for projektet. For flere informationer kan projektbeskrivelsen downloades her:

Internationalt
Studenterne I DLMK arbejder sammen med det internationale netværk af studenter i IPPNW. Internationalt arbejder IPPNW’s studentermedlemmer med en række emner, herunder kernevåbennedrustning, forebyggelse af vold og brugen af håndvåben, landminer, flygtninge, konfliktforebyggelse, miljøspørgsmål, menneskerettigheder, alternativer til atomenergi, globalisering og meget mere. For nærmere informationer kan du her downloade en oversigt over studenterprojekter i løbet af de sidste par år og ellers henvises til IPPNW’s hjemmeside: Se under Links.

Samarbejdsorganisationer
Studenterne i Danske Læger mod Kernevåben samarbejder tæt med IMCC (International Medical Cooperation Committee), der er de danske lægestuderendes internationale organisation. IMCC har en undergruppe der arbejder med relaterede emner, Standing Committee on Refugees and Peace (SCORP).

Om SCORP
SCORPs overordnede formål aktiviteter er at udbrede kendskabet til flygtningeproblematikker, konflikt forebyggelse og menneskerettigheder.

Eksempler på tidligere og igangværende projekter er:
– Temadag om landminer: Har fundet sted i København og Århus. Er udført i samarbejde med en krigskirurg, Danmark mod Landminer og Folkekirkens Nødhjælp.
– seminar om refugee health i Pakistan, august 2003
— Integration og det danske sundhedssystem – et informationsprojekt for flygtninge og invandrere
– Menneskerettigheder i det medicinske curriculum: I en årrække er der løbende blevet arbejdet på at få menneskerettigheder integreret i det medicinske curriculum.
– International Medical Observers in Palestine (IMOP): Et projekt i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp, hvor danske medicinstuderende sendes til Palæstina og fungerer som ledsagere i ambulancer i de Besatte Områder.
Kontakter:
DLMK National Studenterrepræsentant: Cæcilie Böck Buhmann
Tagensvej 15
2200 København N
+45 26189506
cbuhmann2002@yahoo.com

Europæisk studenterrepræsentant: Richard Fristedt
Fristedt007@hotmail.com

National Officer of Standing Committee on Refugees and Peace:

Iben Møller Jønsson
imj@studmed.au.dk

For at se IMCC’s og IPPNW’s Studenter- hjemmesider: Gå ind under LINKS andetsteds på denne hjemmeside.

RELATED POST

Nuclear Weapons Inheritance Project Proposal

A student project of SLMK (Swedish Physicians for the Prevention of Nuclear War) and IPPNW (International Physicians for the Prevention…

Summary of Student Projects Worldwide

Egypt 1999-2001 - Participation in IPEN congress in Egypt - Lobbying the Egyptian government and other Arabian governments to support…