30 års atomblokade ophæves (USA-Indien atomaftale)

Aftale om eksport af amerikanske atomreaktorer til Indien godkendt i Kongressen. Tilhængere taler om strategiske og økonomiske fordele, mens modstandere frygter våbenkapløb i Asien.

USA håber med en ny aftale om eksport af civil atomteknologi og brændstof at udbygge forbindelserne til Indien. Aftalen, der lørdag morgen (9. dec. 06) blev godkendt af Kongressen skal også bane vejen for et tættere økonomisk samarbejde.

Afstemningerne i Repræsentanternes Hus og Senatet fuldendte en dramatisk amerikansk kursændring og gav samtidig præsident George W. Bush en væsentlig sejr på et tidspunkt, da regeringens udenrigspolitik mødes med voksende kritik.

USA indstillede al atomeksport til Indien i 1974 (efter at Indien havde foretaget sin første atomprøvesprængning). Siden da har amerikanske regeringer forgæves forsøgt at få Indien til at underskrive traktaten mod ikke-spredning af atomvåben (NPT).

I marts forhandlede præsident Bush og den indiske premierminister Manmohan Singh sig imidlertid frem til en aftale, der tillader atomeksport til civile formål. Indien accepterede samtidigt inspektion af sine civile atomanlæg, men otte militære holdes uden for aftalen.

Modvægt til Kina
Siden marts har den amerikanske regering presset hårdt på for at sikre Kongressens godkendelse. Det er sket med argumenter om, at aftalen vil styrke Indiens økonomiske udvikling, så landet i højere grad kan blive en modvægt til Kinas voksende indflydelse i Asien.

Samtidigt er det gjort klart, at Indien med sit enorme energibehov vil blive et stort eksportmarked for den amerikanske atomindustri. Andre sektorer vil også kunne drage nytte af et marked med én milliard forbrugere.

Modstandere har hævdet, at USA var på vej til at begå en fejl, fordi aftalen kan fremme spredning af atomvåben og i værste fald udløse et våbenkapløb i Asien. Tilhængere har afvist denne kritik med en henvisning til, at de har fået indføjet garantier, der skulle forhindre misbrug til militære formål. Disse garantier udelukker dog ikke, at Indien med importen fra USA bliver i stand til at frigøre egne ressourcer til våbenproduktion. Enkelte har hævdet, at landet får materiale nok til at producere et halvt hundrede atombomber om året.

Indiens nabo Pakistan kritiserede aftalen, og Kina har også udtrykt skepsis. Præsident Bush fastholdt imidlertid sit ønske om at styrke alliancen med Indien, der under 30 års eksportforbud aldrig er blevet beskyldt for at sælge sin atomteknologi til andre lande.

”Den civile atomaftale er i vore øjne det symbolske centrum i det nye strategiske partnerskab mellem Indien og USA”, fastslog udenrigsministeriets departementschef Nicholas Burns i New Delhi.

Journalist Klaus Justsen. Trykt i Jyllands-Posten 10. dec. 2006.

RELATED POST

Atomvåben: Katastrofale humanitære konsekvenser

Impleo FlipPage : 3911964 (impleoweb.no)

Forbud mod Atomvåben

Open Letter in Support of the2017 Treaty on the Prohibition of Nuclear WeaponsUnder embargo until 21 September 2020, 00:00 UTCThis…

50 år efter atomaftale tikker dommedagsuret stadig

For 50 år siden var Den Kolde Krig tæt på kogepunktet, og man havde i de foregående år flere gange…

Holger K. Nielsen: Verden er blevet mere usikker

Verden er blevet mere usikker med årene, blandt andet fordi irrationelle aktører såsom Nordkorea er bevæbnet med atomvåben. Det skaber…